Condicions del servei d'inscripcions


Entitat prestadora de serveis

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que l’entitat prestadora de serveis a través de l’adreça d’Internet http://www.tempsxcurses.com és TEMPS PER CURSES, S.L., amb domicili social a Santa Cristina d’Aro, C/ Salvador Espriu, 8 local 1 i amb CIF: B55158125.

Protecció de dades

Us informem que les dades personals que faciliteu, seran incorporades als fitxers dels patrocinadors i organitzadors de la cursa i als de tempsXcurses sota la nostra responsabilitat i només amb la finalitat de gestionar la prova, enviar-vos informació vinculada i realitzar accions promocionals. Així mateix autoritzeu la publicació de resultats, cròniques, fotografies i filmacions a qualsevol medi de comunicació (diari, web, etc.) únicament per a l’estricta divulgació esportiva de la prova.

Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a l'adreça tempsxcurses@tempsxcurses.com o a l’organitzador de la cursa.

Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE número 298, del 14 de desembre de 1999).

Devolucions

Una vegada finalitzat el pagament no es podrà cancel·lar la inscripció ni es retornarà l’import pagat, excepte que l’entitat organitzadora de l’esdeveniment se’n faci càrrec (per algun motiu extraordinari que estigui contemplat explícitament en el reglament de la cursa).

Informació d’altres curses i promocions

En seleccionar voluntàriament l’opció de rebre informació d’altres curses i promocions, s’accepta rebre informació de curses en què s’hagin contractat els serveis de l’empresa tempsXcurses, i rebre promocions d’Xplaning (el calendari de curses esportives de Catalunya) i d’altres productes i serveis relacionats amb activitats esportives d’altres partners i patrocinadors de tempsXcurses.